Úvodní strana

Muzeum Benátecka

Navštivte zámek, kde pobýval Tycho de Brahe, bratři Bendové a Bedřich Smetana. Vyzkoušejte interakce v expozicích Pánů z Dražic, Tycha de Brahe, Jana z Werthu a Keltů.

Pro všechny návštěvníky nabízíme prohlídku vystavených expozic spojenou s interaktivním programem. Můžete si vyzkoušet okovat koně, obléci se do rytířského brnění, vyrazit si keltskou minci duhovku, zatroubit na skutečný kravský roh a spoustu dalších činností, které zaujmou nejen děti, ale i dospělé. Vhodné pro děti všech věkových kategorií.

Navštívit můžete tyto stálé expozice a dlouhodobé výstavy:

Přírodní prostředí Benátecka:

Tycho Brahe a Benátky: expozice věnovaná slavnému dánskému astronomovi a zejména jeho pobytu na benáteckém zámku. Odkazu známého astronoma je věnována interaktivní expozice o pravěké a středověké astronomii.

Jan z Werthu – generál třicetileté války: expozice zabývající se osobností významného vojevůdce 17. století a majitele panství Nové Benátky v letech 1647-1652.

Pamětní síň rodiny Bendů:

Pamětní síň Bedřicha Smetany:

 Merkur: výstava světoznámé dětské stavebnice, která je každoročně doplňována novými modely zhotovenými sběratelem p. Mládkem.

 

load