Úvodní strana

Metalová cesta Mladou Boleslaví, seznamte se!

Naučná stezka s názvem Metalová cesta Mladou Boleslaví vás zavede do historických zákoutí města a upozorní na významné pamětihodnosti, které zůstávají oku turisty zcela neprávem skryty.

4 km dlouhá trasa, která má výchozí bod v Infocentru nebo na autobusovém nádraží, má svou zkrácenou variantu i pro dětského výletníka.

Návštěvníka cestou doprovází na dvanácti zastaveních originální, audiovizuální panely z kovářské dílny Davida Szalaye. A ačkoli jsou jednotlivé motivy panelů variabilní dle místa, na které mají lákat, celkový design je jednotný. Zevnějškem z patinované oceli a vkusným provedením odkazují k dějinám Mladé Boleslavi, která je s kovem nerozlučně spojena, především díky dlouholeté tradici výroby automobilů.

Cílem naučné stezky je upozornit na to, že Mladá Boleslav není pouze „město automobilů“, jak je veřejností nejčastěji vnímána, ale že se může pochlubit mnoha dalšími rozličnými památkami a atraktivními místy. A co může město kromě prohlídky Škoda Auto Muzea svým návštěvníkům nabídnout?

Panely Metalové cesty nás zavedou například na mladoboleslavské Výstaviště s překrásným secesním divadlem, ke střední průmyslové škole architekta Jiřího Krohy, do Sboru českých bratří i blízkému areálu Na Karmeli. Představí nám církevní chrám Nanebevzetí Panny Marie, středověký palác Templ, Mladoboleslavský hrad, Židovský hřbitov, Lesopark Štěpánka, kostel sv. Havla a samozřejmě také renesanční radnici a nové Staroměstské náměstí s moderní fontánou.

Podobné informační panely, které už ale nejsou přímo součástí trasy, je možné nalézt i u zříceniny hradu Michalovická putna, na letišti a u Kliniky Dr. Pírka. Všechny panely jsou také uzpůsobeny i pro zahraniční návštěvníky, kteří zde naleznou veškeré informace v angličtině a němčině.

Naučná stezka je součástí rozsáhlého projektu s názvem Metalová cesta Mladou Boleslaví, který kromě již zmíněné stezky obsahuje ještě dvě další části. První z nich byla kompletní rekonstrukce interiéru a exteriéru budovy Infocentra Mladá Boleslav v Železné ulici. Další částí bylo umístění hnědého turistického značení upozorňujícího na významné památky a lokality v Mladé Boleslavi. Celý projekt byl spolufinancován z evropských fondů a to konkrétně Regionálním operačním programem Střední Čechy.

Zdroj: Kulturní měsíčník města Mladá Boleslav leden 2012

Mladá Boleslav

load