Úvodní strana

Z Lomnice do Košťálova a přes Končiny a zpět

Středně náročný výlet s délkou 30 km. Okruh vede z Lomnice do Košťálova a zpět do Lomnice.

LOMNICE NAD POPELKOU Košťálov (8,5 km) – Podkamínky (10 km) – Nad Kundraticemi (16,5 km) –Končiny (18,5 km) Nová Ves nad Popelkou (25 km) LOMNICE NAD POP. (29 km)

LOMNICE NAD POPELKOU – leží v širokém úvalu říčky Popelky, tvořícím předěl mezi Českým rájem a Podkrkonoším. Poprvé je zmiňována v Dalimilově kronice k r. 1232. Pro město jsou typické stavby lidové architektury (památková rezervace lidové architektury Karlov – roubené domy s bohatě zdobenými lomenicemi, dřevěná zvonice). I v sousední Nové Vsi nad Popelkou jsou pozoruhodné roubené stavby (čp. 30, čp. 163 a čp. 226). V 16. stol. se ve městě rozvíjela plátenická výroba, počátkem 19. stol. započala výroba proslulých lomnických sucharů a oplatek. Město má i dnes řadu zajímavostí (novogotická radnice, pomník Mistra Jana Husa, barokní kašna, morový sloup, barokní kostel sv. Mikuláše z Bari, nově restaurovaný barokní zámek z 18. stol.).

V Městském muzeu a galerii jsou expozice národopisu, lidového umění, technologie zpracování lnu a expozice vývoje bydlení a bytové kultury v 16.–20. století. Lomnice nad Popelkou je tradičním místem turistiky a lyžařského sportu – v okolí jsou dva lyžařské vleky a v zimě upravované běžecké tratě (Lomnická lyžařská magistrála).

KOŠŤÁLOV – obec v údolí říčky Olešky, křižovatka tras do Krkonoš a Českého ráje, je připomínána již ve 12. stol. Kolem r. 1361 staví Valdštejnové nad Želechovským potokem hrad Košťál. Hrad byl označován jako pustý již r. 1514, patrné jsou pouze zbytky valů a zdí na zalesněném kopci. Pod zaniklým hradem je hezké koupaliště. Gotický kostel sv. Jakuba ze 14. století (barokně přestavěn r. 1717). U domku čp. 17 roste mohutná lípa velkolistá, zvaná Grafkova, s obvodem kmene 6,2 m. K výraznému rozvoji obce došlo před 100 lety zakládáním textilních továren. R. 1923 byla v Košťálově zahájena těžba melafyru.

NOVÁ VES NAD POPELKOU – v obci je 11 památkově chráněných objektů, které jsou dílem zdejších tesařských mistrů. V horní části vsi jsou vpravo chalupy čp. 163 z r. 1851 se čtyřpásovou lomenicí, čp. 30, čp. 226 (z r. 1851 – na svahu těsně pod tratí), čp. 189 (z r. 1826 – dále od silnice) a vlevo čp. 50 (z r. 1852) se čtyřpásovou lomenicí s 24 poli – patrně nejkrásnější na Lomnicku. Kousek za touto chaloupkou je kostel sv. Prokopa (jako gotický připomínán již v r. 1362, barokně přestavěn 1769, na bočním mariánském oltáři je pozdně gotická socha Madony s Jezulátkem z počátku 16. stol.). Za ním v dolní části vsi jsou další pozoruhodné chalupy, nejprve vpravo čp. 128 z r. 1834 se špýcharem z r. 1819 (dále od silnice na menším svahu za čp. 129 s pavlačí již z r. 1792) a pak vlevo vesměs u silnice čp. 87, čp. 95 (s kabřincem), čp. 100 (z r. 1887), čp. 102 (z r. 1832) a čp. 205 (s pavlačí, z r. 1831).

Lomnice nad Popelkou

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo
wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)
load