Úvodní strana

Ze Semil přes Bystrou na Bozkov

Středně náročný cyklovýlet má délku 38 km. Trasa vede ze Semil přes Bystrou a Loukov do Bozkova, pak zpět do Semil.

Semily – Podkamínky (4175 – 7,3 km) – Bystrá nad Jizerou (4174 – 10,6 km) – Loukov (4174 – 12,4 km) – odb. Helkovice (GW Jizera 17A – 7,3 km) – Jesenný, U Mlýna (4173 – 7,3 km) – Bozkov (4174 – 27 km) – Podbozkov (4174 – 29,4 km) – Semily (GW Jizera 17 – 37,8 km)


MAPA

SEMILY 

Město Semily leží v kotlině Jizery a je obklopené kopci, z nichž nejvyšší je Kozákov – strážná hora Českého ráje. V minulých staletích prošly Semily obdobím rozvoje zemědělství, obchodu, řemesel, drobné výroby a posléze průmyslu využívajícího sílu řeky. Rozvíjely se zde mlýny, výroba příze a plátna a tisk látek. Město bylo v minulosti z větší částí dřevěné, postihlo je však několik ničivých požárů, takže se z historické zástavby mnoho nezachovalo. Tři roubené chalupy v Jílovecké ulici, pocházející z přelomu 19. a 20 století, jsou poslední dochovanou památkou původní zástavby města. Tehdy je obývali drobní řemeslníci, dělníci a chudí domkáři. V jedné z těchto chalup lze navštívit unikátní pilníkářskou dílnu. Všechny domy byly prohlášeny kulturními památkami a jsou klasickou ukázkou pojizerského typu domů. Ve městě je možné navštívit Muzeum a Pojizerskou galerii či vystoupat na vyhlídku na věži kostela sv. Petra a Pavla. Další rozhledy nabízí nové stezky v okolí Semil, tzv. Semilské šlápoty. Na náměstí se můžete seznámit s horninami regionu. Semily nabízejí možnost ubytování, stravování a nákupu.

BYSTRÁ NAD JIZEROU

Zajímavou technickou památkou je most přes Jizeru v Bystré nad Jizerou, který byl vystavěn v roce 1922. Jedná se o krytý dřevěný most věšadlového typu – svého druhu jediný v Evropě. I přes své stáří je stále funkční a je využíván i osobními automobily.

LOUKOV

Část obce Háje nad Jizerou s kostelem sv. Stanislava, s farou, stodolami a dvojicí hřbitovů vytváří malebný areál se silným geniem loci. Kostel, barokní hřbitovní kaple (kostnice) z roku 1815, ohradní zeď starého hřbitova a litinový kříž s tělem ukřižovaného Krista byly vyhlášeny kulturními památkami.

ROZTOKY U SEMIL

Pod obcí se nachází starý potoční mlýn s původním mlýnským zařízením (veřejnosti nepřístupný). Zajímavostí je také socha Panny Marie v naději z roku 1760 a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1777. Na katastru obce leží i přírodní rezervace Údolí Vošmendy, krasové území s jeskyněmi, ponory a vývěry podzemních vod, s krasovými propady a paleontologickými nálezy.

 JESENNÝ

V Jesenném a jeho okolí se v 18. století těžila železná ruda, huť tu byla založena již v roce 1799. Dříví pro vysokou pec se plavilo po Kamenici z Jizerských hor. Omezené dopravní možnosti a nekvalitní surovina však vedly v roce 1866 k zastavení výroby. V místním zatopeném lomu se dnes pořádají kurzy potápění a potápěčské akce.

BOZKOV 

Osada Bozkov, nacházející se na pomezí Českého ráje, Jizerských hor a Krkonoš, je prvně zmiňovaná už v roce 1352. Zdejší z venku střízlivý, ale uvnitř bohatě zdobený kostel Navštívení Panny Marie má 49 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Klíče od ní si zájemci mohou vyzvednout v nedaleké restauraci Dřevěnka, která také stojí za pozornost. Jedná se o rozsáhlý roubený patrový dům, který je kulturní památkou. Je možné se v něm i ubytovat. Uvnitř najdete i sezónní informační centrum.

BOZKOVSKÉ DOLOMITOVÉ JESKYNĚ

Bozkovské dolomitové jeskyně patří k nejnavštěvovanějším přírodním zajímavostem regionu. Nacházejí se v nich vodní plochy s modrozelenou vodou a největší podzemní jezero v Čechách. Jeskyně byly objeveny v roce 1947 při odstřelu v dolomitovém lomu. Jsou otevřeny celoročně, ale vzhledem k velkému zájmu je lepší si vstupenku zakoupit předem on-line. V jeskyních se teplota pohybuje kolem 8 °C, proto doporučujeme volit na prohlídku teplé oblečení.

Semily

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo
wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)
load