Úvodní strana

Na Riegrovu stezku ze Železného Brodu

Středně náročný výlet, který vede částečně kaňonem Jizery, je trasován ze Železného Brodu do Podspálova a zpět do Železného Brodu.

Železný Brod – Podspálov (cyklo 17 nebo vlak – 3,1 km) – Bítouchov (po červené – 6,8 km) – Morava, rozc. (po žluté – 9,1 km) – Spálov (po modré – 10,4 km) – Podspálov (po modré – 11,6 km) – Železný Brod (cyklo 17 nebo vlak – 14,7 km)

https://mapy.cz/s/fotuzopodu

Možnost zkrácení: z Podspálova vlakem

Železný Brod 

Město Železný Brod leží v údolí řeky Jizery. Jeho název je odvozen od zpracování železné rudy, která se v okolí těžila již ve 14. století. V 19. století se tu rozvinulo sklářství a textilní výroba. V roce 1920 byla ve městě založena světoznámá sklářská škola a ve městě je dodnes v provozu řada sklářských dílen, které umožňují návštěvníkům nakoupit skleněné výrobky i nahlédnout do tajů sklářské výroby. S historií sklářství se můžete seznámit v Městském muzeu na náměstí.

Z památek je třeba zmínit kostel svatého Jakuba Většího s dřevěnou zvonicí, kašnu se sochou Panny Marie Immaculaty na náměstí nebo kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti. Ke skvostům architektury horního Pojizeří patří staré roubené domy stojící především v památkové rezervaci Trávníky, kterou vás provede poznávací okruh. Největším a nejcennějším roubeným objektem ve městě je tzv. Běliště, které dnes slouží národopisné expozici Městského muzea.

V budově radnice se nachází Městská galerie Vlastimila Rady a kousek proti proudu Jizery najdete Městské koupaliště. Na Jizeře můžete vyzkoušet paddleboarding a další vodní sporty.

Podspálov

Nad soutokem Jizery s Kamenicí stojí vodní elektrárna vybudovaná v letech 1921–1926. Voda do elektrárny je z Jizery přiváděna raženou štolou dlouhou 1323 m a zděným kanálem v délce 437 m. V roce 1998 prošla elektrárna citlivou rekonstrukcí a dodnes slouží svému účelu. V květnu roku 2009 byla tato cenná architektonická památka zpřístupněna veřejnosti a každý se tak může přesvědčit o tom, že technické stavby lze stavět v téměř dokonalé symbióze s přírodou.

Technickou památkou je také nedaleký silniční most přes Kamenici, který byl postaven v roce 1938 a je prvním mostem v republice postaveným šikmo přes tok řeky. Je unikátní i způsobem zmenšení rozponu, dosaženého vzájemným posunutím děleného oblouku.

V Podspálově se nachází restaurace i možnost ubytování. Necelý kilometr po proudu Jizery leží areál Paraplíčko s tábořištěm a půjčovnou lodí.

Riegrova stezka

Turistická stezka údolím Jizery ze Semil do Podspálova, zřízená v roce 1909, prochází kolem několika vyhlídek, z nichž se nabízí krásný pohled na řeku Jizeru a její údolí chráněné jako přírodní rezervace. Zajímavostí stezky je 77 metrů dlouhá visutá galerie, vybudovaná 5,5 metru nad původní hladinou řeky, skalní tunel nebo vodní elektrárna Spálov, kam vodu přivádí 1323 metrů dlouhá štola vylámaná ve skále. Naučná stezka vás seznámí s geologií, faunou, flórou, turistikou a ochranou přírody i s technickými zajímavostmi v údolí.

Spálov

Obec Spálov leží za vrchem Medenec a je poprvé připomínána v roce 1546. Od západního konce obce se na malém bočním hřebenu nabízí pěkný výhled na Krkonoše.

Kamenického stezka

Šestikilometrová Kamenického stezka vede od Bítouchova do Podspálova k soutoku Kamenice s Jizerou a vede souběžně s Riegrovou stezkou, ovšem vysoko nad pravým břehem Jizery. Šest skalních vyhlídek nabízí pohledy do hlubokého údolí řeky; nejznámější z nich se nazývá Myší skála. Semilský rodák Jan Kamenický, po kterém byla stezka nazvána, byl průkopníkem turistiky na Semilsku a autorem mnoha turistických publikací.

Železný Brod

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo
wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)
load