Úvodní strana

Do Besedických skal ze Železného Brodu

Méně náročný výlet Maloskalskem vede ze Železného Brodu do Besedických skal, na Malou Skálu a zpět do Železného Brodu. Možnost zkrácení: z Malé Skály nebo z Líšného vlakem či autobusem.

ŽELEZNÝ BROD – Vrát (3,5 km) – Besedice (5 km) – okruh: Kalich, Motlitebna (6 km) Chléviště, Sokol, Kalich (8 km) Malá Skála, vlak (9,5 km) Líšný, vlak (11,5 km) ŽELEZNÝ BROD (16 km)

Možnost zkrácení: z Malé Skály nebo z Líšného vlakem či busem

ŽELEZNÝ BROD – město leží v sevřeném údolí Jizery, založeno bylo ve 12. stol. u někdejších zemských stezek při brodu přes řeku. V okolí se od 14. stol. těžila železná ruda a břidlice, v 19. stol. vyniklo sklářství a rozvinula se textilní výroba. V r. 1920 vznikla sklářská škola (expozice přístupná během prázdnin), Železný Brod se stal nejen městem starých památek, ale také městem skla a skleněné bižuterie, což ho proslavilo po celém světě. I dnes je možné navštívit sklářské dílny.

Z památek je třeba zmínit kostel svatého Jakuba Většího, vystavěný v r. 1649, upravený ve 2. pol. 18. stol., kdy byla vedle něj postavena i dřevěná zvonice, dále kašnu se sochou Panny Marie Immaculaty na náměstí, kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti, postavený hrabětem Karlem Josefem Des Fours. Ke skvostům architektury horního Pojizeří patří staré roubené domy, stojící převážně v oblasti Trávníky (památková rezervace, naučná stezka). Největší a nejcennější roubený objekt je Běliště, které slouží národopisné expozici Městského muzea. To sídlí na náměstí v budově, vzniklé r. 1936 zapojením neporušeného průčelí roubeného objektu Klemencovsko do moderní budovy spořitelny. Je zde umístěna také sklářská expozice a unikátní galerie světoznámých sklářských výtvarníků J. Brychtové a S. Libenského. V budově radnice je Městská galerie Vlastimila Rady, na nábřeží Městské koupaliště,i.

KALICH, CHLÉVIŠTĚ, SOKOL – skalní skupiny na vrchu Sokol tvoří specifickou skalní oblast s nejpestřejším reliéfem v Českém ráji. Na západním svahu vrchu se vysoko nad údolím Jizery tyčí skalní skupina Chléviště, na jižním svahu skalní bludiště Kalich. Vyznačený pěší okruh i naučná stezka u obce Besedice vede romantickými skalními bludišti, jejichž součástí jsou sluje, skalní útvary připomínající zvířata, bývalá modlitebna a útočiště nekatolíků, pronásledovaných za protireformace. Okruh dlouhý 4,5 km byl otevřen r. 1935 a zahrnuje i sedm vyhlídek.

MALÁ SKÁLA – obec na březích Jizery pod svahy Vranovského hřbetu a Sokola. Východisko výletů a středisko cestovního ruchu, možnost koupání v řece, půjčovny lodí, lanové parky, výběr občerstvení i ubytování, parkoviště, vlak, bus. Nad Malou Skálou se na úzkém a vysokém skalním hřebenu tyčí zbytky strážního hradu. Už koncem 15. stol. byl opuštěn. V r. 1802 koupil maloskalské panství se zbytky hradu podnikatel Fr. Z. Römisch, vysoko nad Jizerou vybudoval neogotický letohrádek, zřídil vyhlídku a ve zbytcích hradu dal umístit množství náhrobků, pomníků, kamenných uren a letopočtů připomínajících bájné i historické osobnosti a události. Upravenému areálu hradu se začalo říkat Pantheon.

V obci je kaple sv. Vavřince s výzdobou od malířů J. Jíry a V. Komárka a také řada statků pojizerského typu – nejznámější je BOUČKŮV STATEK – roubená patrová budova se sedlovou střechou a vysokou členitou lomenicí na zděné části s letopočtem 1813. Je zde umístěna stálá expozice o historii Maloskalska a galerie výtvarných děl, v přízemí stylová hospoda. Sezónní i.

V okolí Malé Skály se začíná realizovat první část nadregionálního projektu GREENWAY JIZERA – stezky pro bezmotorovou dopravu od pramene řeky až k jejímu soutoku s Vltavou.

Železný Brod

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo
wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)
load