Úvodní strana

Na Babu a Dědka

Nenáročný výlet, který vám poskytne kouzlo výhledu na Český ráj, Máchův kraj včetně hradu Bezděz a na špičatě se tyčící Ještěd. Výlet vede z Kosmonos u Mladé Boleslavi přes Dědka a Babu, do Bakova nad Jizerou a zpět do Kosmonos.

Kosmonosy, Loreta – Dědek - kráter (modrá – 4 km) – Bakov nad Jizerou, Trenčín (modrá – 8,2 km) –Josefův Důl (červená – 12,3 km) – Bradlec (cyklo 8153) – Kosmonosy (modrá 16 km)

https://mapy.cz/s/cenosotape

Kosmonosy

Město Kosmonosy bývalo v 17. a 18. století nejdůležitější venkovskou rezidencí rodu Černínů. Do dějin města se zapsala i rodina Jelínků, jejíž členové působili jako vynikající řezbáři a sochaři. Jejich díla jsou vrcholem řezbářského a sochařského umění 18. století v regionu. Nejvýznamnější památkou ve městě a skutečnou barokní perlou je kosmonoská Loreta. Ve městě najdete příjemné kavárničky, restaurace a ubytovací zařízení. V létě se můžete osvěžit na místním koupališti, v jehož areálu se nachází i kemp.

Loreta v Kosmonosech

Loretánská kaple v Kosmonosích byla postavena na počátku 18. století. Samotnou kapli obklopuje přízemní ambit s bránou a již s dříve zde stojící kaplí sv. Martina. V ambitu jsou umístěny plastiky ze sochařské a řezbářské dílny rodu Jelínků. Centrem poutního areálu je tzv. Svatá chýše (Santa Casa), kaple vystavěná jako kopie nazaretského domku Panny Marie. Ta je zastřešena obdélnou bohatě zdobenou stavbou. Komplex doplňuje volně stojící zvonice – campanilla. Areál je považován za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu na sever od Alp.

Horní Stakory

Ve vsi Horní Stakory nedaleko Kosmonos se nachází dřevěná zvonice ze 17. století. Je osmibokého půdorysu, štenýřového typu (stavbu nesou čtyři rohové sloupy) a je kryta šindelem. V blízkosti zvonice stojí kostelík sv. Havla z roku 1903, s patrnými vlivy secese, které jsou u sakrální architektury vzácné. U zvonice stojí socha sv. Jana Nepomuckého z dílny kosmonoských sochařů Jelínků z roku 1781. V obci je dětské hřiště a možnost občerstvení.

Přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos

Původně byla Baba vysokou sopkou, vlivem eroze ji však dnes tvoří už jen čedičové suky Baba a Dědek s nadmořskou výškou kolem 350 m n. m. Lidskou činností (v minulosti zde byl těžen kvalitní stavební kámen) zde vznikly zajímavé skalní brány, jeskyně či úzké průchody. Na jaře je zalesněná rezervace plná kvetoucích jarních bylin, jako jsou sasanka pryskyřníkovitá či hrachor jarní. Úzké rokle se celoročně zelenají kapradinami a najít zde můžete i orchideje.

Osada Brejlov

Osada Brejlov byla postavená v 18. století pro dělníky textilní továrny v Josefově Dole. Z původních 6 roubených domků se do dnešní doby zachovaly pouze dva.

Josefův Důl

Obec Josefův Důl vznikla po roce 1763, kdy sem byla z Kosmonos přestěhována jedna z prvních textilních manufaktur v Čechách a kolem ní byla vystavěna dělnická kolonie. Nad obcí se nachází hrobka rodu Leitenbergerů, pozdějších majitelů obce i textilní továrny.

Bakov nad Jizerou

Město Bakov nad Jizerou se nachází na hranici Českého ráje a Máchova kraje a je od 19. století známé výrobou orobincového zboží. V okolí města jsou vybudovány cyklotrasy a v letních měsících lze využívat turistické autobusy umožňující přepravu jízdních kol. Mezi nejvýznamnější památky města patří barokní sloup Nejsvětější Trojice a renesanční portál bývalého hřbitova. V prvním patře budovy bývalé dívčí školy u kostela svatého Bartoloměje se dnes nachází vlastivědné muzeum bakovského kraje. Nezapomeňte také ochutnat pivo Garp z místního pivovaru. Volnočasový areál na místě bývalého koupaliště nabízí sportovní vyžití. Jeho součástí je téměř kilometrová in-line dráha, dětská hřiště, sportoviště a přírodní vodní plocha ke koupání i občerstvení. Mezi turisticky zajímavá místa v blízkém okolí patří zřícenina hradu Zvířetice, vrch Baba či obora Klokočka s kaplí sv. Staphina. S dětmi se můžete vydat putováním Za klokočskými zvířátky, které vám nabídne několik zajímavých lesních zastavení a pohybových a naučných úkolů pro děti.

Greenway Jizera

Bakov nad Jizerou

Bakov nad Jizerou

load