Úvodní strana

Na rytířské turnaje do Dětenic

Zvuk ostří mečů, rány dřevců a výkřiky bojujících… Přijeďte si zvednout adrenalin sledováním neuvěřitelných kaskadérských kousků statečných rytířů a jejich bujných ořů na rytířské turnaje do Dětenic! Turnaje probíhají na ploše dětenického kolbiště každý den kromě pondělí až do konce srpna.

Na zámku v Dětenicích se také můžete zúčastnit netradiční prohlídky v doprovodu čarodějnice, a to celoročně každou sobotu od 10:00 do 17:00 hodin. Za světla plápolajících svíček, zdejší ježibaba Žizelda barvitě a po svém povypráví příběh o tom, jak se na Dětenicích žilo. Tento celoroční sobotní program je vhodný pro všechny děti, ale víme, že pobaví i dospělé návštěvníky.

A co dalšího můžete na zámku v Dětenicích objevit?

Při prohlídce zámku uvidíte 14 plně zařízených pokojů a nástěnné malby al seco i al fresco, barokní a rokokové štuky. Zámecký interiér vychází z archivních materiálů převážně z 18. století a ukazuje návštěvníkům vkus a životní styl šlechty na typickém vesnickém panství.

V uvítací hale se nachází ojedinělá sbírka zbraní Maltézských rytířů čítající cca 350 kusů převážně z třicetileté války včetně unikátních lodních děl z památné bitvy roku 1522 o ostrov Rhodos. Na zámku se nachází rovněž velká sbírka loveckých trofejí. Po prohlídce se můžete projít v zámeckém parku, kde naleznete dendrologicky zajímavé a staré dřeviny.

Více informací na www.detenice.cz

Dětenice

load