Úvodní strana

Vlastibořice

Obec Vlastibořice se nachází v jihovýchodní části okresu Liberec, leží mezi Jizerskými, Lužickými horami a Českým rájem v nadmořské výšce ca. 380 m. ve čtyřech osadách - Vlastibořice, Jivina, Sedlišťka a Slavíkov.

Obec a okolí nabízí vhodné podmínky pro sportovní i volnočasové aktivity. V létě lze ve Vlastibořicích využívat sportovní zázemí s vodní nádrží, volejbalovým, fotbalovým a dětským hřištěm. Ve Vlastibořicích startuje od roku 2013 vždy v červnu běžecký závod Okolo Vlasti, který účastníky prověří na několika vzdálenostních tratích. V místním kulturním domě se koná řada kulturních a společenských akcí během celého roku. Občerstvení pro místní obyvatele i návštěvníky obce zajišťuje restaurace U zvonice ve Vlastibořicích s celodenním provozem a u vodní nádrže funguje občerstvení. Občanskou vybavenost doplňuje místní prodejna potravin a dům pro seniory s pečovatelskou službou.

Historické souvislosti

Podle archeologických nálezů jsou Vlastibořice jedním z nejstarších sídlišť kraje. Z úlomků prehistorické keramiky vyplývá, že Vlastibořicko bylo osídleno již ve druhém tisíciletí př.n.l. a že na území přicházeli lovci již v mladší době kamenné. V 1. tisíciletí se zde objevuje lid popelnicových polí, o čemž svědčí i archeologické nálezy a slovanský lid tzv. hradištní kultury. Asi v 11. stol. začaly v klidných zemědělských osadách postupně vznikat tvrze. Jedním z vladyckých sídel byly i Vlastibořice. V této době zřejmě vznikl také kostelík sv. Kateřiny. První zpráva o obci pochází z roku 1352, kdy zde vládl Slavibor z Vlastibořic. První záznamy o vlastibořické tvrzi jsou z roku 1357. Dnes zde nalezneme, zčásti na soukromém pozemku, pouze zbytky valů a příkopů. Vlastibořice později patřily k panství Skalskému, roku 1565 se dostaly pod Svijany a v 19. století pod Sychrov.

Význačnou dějinnou stopou je zdejší kostel sv. Kateřiny Alexandrijské z 12. století s kamenným oltářem a románským obloukem. Pozdější úpravy kostela jsou barokní, stejně jako sochy a dřevěné obrazy (Křížová cesta) od významného řezbáře Buška, který je pochován na místním hřbitově. Dominantou kostelního areálu je mohutná dřevěná zvonice z doby pobělohorské, ve které je umístěn zvon s motivem sv. Václava z 15.-16. století. Zvonice má roubený čtvercový přízemek a bedněné hranolové patro s jehlancovou střechou. Okolo kostela je hřbitov obklopený roubenou ohradou, která je chráněna šindelovou stříškou. V barokní zděné márnici z 18. století na způsob apsidové kapličky jsou uloženy ostatky 150 zemřelých z období moru. Po dohodě na obecním úřadě je možná prohlídka kostela i zvonice s výkladem.

Za zmínku stojí také socha sv. Jana Nepomuckého, kterou dnes najdeme nedaleko obecního úřadu a která byla do Vlastibořic prodána z Turnova v roce 1869. Toto barokní dílo z roku 1738 pravděpodobně vytvořil turnovský kameník František Fiala.

Ve všech osadách se zachovalo několik roubených chalup s pavlačemi. V Sedlíšťkách je zajímavá náves s lípou svobody a památkově chráněnou kamennou bránou do Hobelantova statku (č.p. 9) se sochou sv. Pavla. U hlavní silnice si lze povšimnout památkově chráněné kapličky se sochou sv. Petra z roku 1814.  Obě sochy byly osadě darovány ze staré kaple zámku Sychrov. Nedávno byla také v osadě obnovena nádrž na zadržování dešťové vody.

Nejvyšším bodem osady Jivina je tzv. Hrobka se 412 m n. m., odkud se nabízí široký výhled na Ještědský hřeben. Na jivinské návsi si lze prohlédnout kapli svatého Václava z 19. století.

V osadě Slavíkov stojí za shlédnutí velká tradiční roubená stavba bývalého Beranova mlýna na řece Mohelce.

mailVlastibořice

Vlastibořice 23, Vlastibořice, 463 44

Telefon:+420 485 146 025
Fax:+420 485 146 025
E-mail:info@vlastiborice.cz
Web:www.vlastiborice.cz
load