Úvodní strana

Tylovo divadlo, Lomnice nad Popelkou

Historie budovy divadla sahá překvapivě až do roku 1895. Tehdy byl založen Fond na stavbu vlastní budovy.

V roce 1885 proběhla kompletní rekonstrukce divadla na radnici. Posléze se ale zdá, že vše není úplně tak, jak má být. Jeviště se stalo nedostatečné svou malou hloubkou, velmi omezenými prostorami v zákulisí, v šatně se herci doslova tísnili, nevyhovoval ani prostor hlediště. Proto koncem r. 1895 vznikla myšlenka založit fond pro stavbu vlastní divadelní budovy. Jmění fondu však rostlo velmi pomalu. V následujících 11 letech (do r. 1906) dostoupilo jmění fondu „závratné výše 92 korun. Na kolik cihel by to asi stačilo?“ posteskl si kronikář. Situace by byla příznivější, kdyby spolek nebyl „úředně nucen“ odváděti část hrubého příjmu z každého představení různým účelům a mohl finančně více pamatovati na své životní potřeby.

Více o historii divadla - zde.


V divadle jsou pořádány pravidelné i nepravidelné aktivity zaměřené na různé žánry i věkové skupiny.

Divadlo je sídlem Divadelního spolku J.K.Tyl Lomnice nad Popelkou.

Provozovatelem divadle je Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Lomnice nad Popelkou.

mailLomnice nad Popelkou

plk. Truhláře 2, Lomnice nad Popelkou, 512 51

GSM:+420 739 568 347
E-mail:divadlo@kislomnice.cz
Web:www.divadlo.kislomnice.czwww.facebook.com/kislomnice
load