Úvodní strana

Podkozákovskem

Dvě varianty cyklotrasy vedoucích oblastí pod vrchem Kozákov.

1) Doporučená trasa z Kozákova přes Malou Skálu a Rotštejn do Turnova

Kozákov - Malá Skála - Besedice - Rotštejn - Turnov

Délka trasy: 33 km

Průběh trasy: Kozákov, chata - červená a modrá cyklotrasa - Smrčí (5 km) - modrá cyklotrasa - Koberovy (8 km) - modrá cyklotrasa - Vrát (9 km) - modrá cyklotrasa - Malá Skála (13 km) - neznačeno, odbočit před železničním přejezdem vlevo na silnici směr Rakousy - Dolní Zbirohy, Nad Tunelem (15 km) - červená cyklotrasa - Zbirohy, odbočka k hradu (16 km) - červená cyklotrasa - Besedice (18,5 km) - zelená cyklotrasa - Loučky (20 km) - zelená cyklotrasa - Klokočí (22 km) - zelená cyklotrasa - Rotštejn (23 km) - hrad - zelená cyklotrasa - Na Špici (23,5 km) - zelená cyklotrasa - Dubecko, odbočka k rozhledně (25 km) - zelená cyklotrasa - Kvítkovice (26 km) - zelená cyklotrasa - Sekerkovy Loučky (27,5 km) - modrá cyklotrasa - Podchloumecký mlýn (31 km) - modrá cyklotrasa - Turnov, náměstí (33 km)


2) Doporučený okruh z Turnova přes Malou Skálu a Rotštejn

Turnov - Malá Skála - Rotštejn - Turnov

Délka trasy: 27 km

Průběh trasy: Turnov, náměstí - červená cyklotrasa - Záholice (3,5 km) - červená cyklotrasa - Dolní Zbirohy, Nad Tunelem (7 km) - neznačeno, po silnici - Malá Skála (9 km) - zelená cyklotrasa - Besedice, odbočka (11 km) - červená cyklotrasa - Koberovy (12 km) - červená cyklotrasa - Prackov(15 km) - modrá cyklotrasa - Vesec (17 km) - modrá cyklotrasa - Rotštejn (18,5 km) - modrá cyklotrasa - SekerkovyLoučky (20,5 km) - modrá cyklotrasa - Turnov, náměstí (27 km)

Turistické zajímavosti:

  • Besedické skály - pískovcové skalní skupiny u Besedic nad údolím Jizery (Kalich se skalní modlitebnou českých bratří a Chléviště s výhledy do údolí Jizery) s vyhlídkovou okružní stezkou kolem Sokola se skalními bludišti.
  • Dubecko - kaplička, kamenná brána, rozhledna.
  • Kozákov - výrazný vrchol Ještědsko-kozákovského hřbetu. V prvohorní vyvřelině melafyru nálezy drahých kamenů (achátů, jaspisů, chalcedonů…). V Radostné pod Kozákovem se nachází Votrubcův lom s brusírnou a expozicí broušených kamenů. Rozhledna. Riegrova chata KČT Semily z r. 1928. Paragliding.
  • Malá Skála - obec ze 14. století. Vranov, zbytky hradu na úzkém Vranovském hřebeni z 15. století, který byl nazýván též Skály. Po r. 1820 romanticky upraven na Pantheon a přistavěna novogotická kaple. Vyhlídka na řeku Jizeru. Barokní zámek, přestavěn v 19. stol. a secesně upraven poč. 20. stol. je nepřístupný. Kaple sv. Vavřince s výzdobou od malířů J. Jíry a V. Komárka. Roubené stavby. Boučkův statek, hospoda a galerie. Rodiště spisovatelky Jarmily Glazarové (1901 - 77). Letovisko. Žlutá plovárna.
  • Rotštejn - zbytky skalního hrádku z přelomu 13. a 14. století. První zmínka o hradu je z roku 1318. Hrad byl z větší části dřevěný. Zpustl v 15. století. Zachovány skalní místnosti, černá kuchyně s komínem vytesaným do skály, cisterna a zbytky zdiva. V osadě je skalní kovárna a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1718.
  • Sekerkovy Loučky - zbytky Loučského vodního systému s rybníky a vodním kanálem.
  • Smrčí - v budově obecního úřadu se nachází galerie se stálou expozicí výtvarných děl profesora Miroslava Hrachy.
  • Turnov - město založeno kol. r. 1250 sloučením vsí Turnova a Hruštice. Od 16. století tradice kamenářství a od 18. století výroba skelné kompozice. Šperkařská škola založena r. 1884. Původní gotický kostel sv. Mikuláše z poloviny 14. století byl zbarokizován roku 1722. Barokní klášterní kostel sv. Františka z Assisi z let 1651 - 55 byl empírově upraven roku 1822. Hřbitovní kostel P. Marie z let 1838 - 53 je jednou z prvních novogotických staveb tohoto typu v Čechách. Kostel sv. Jana Křtitele z přelomu 12. a 13. století v Nudvojovicích. Dominantní kostel sv. Matěje na Hruštici. Radnice původně renesanční z roku 1526 byla přestavěna novorenesančně roku 1894. Židovský hřbitov. Muzeum Českého ráje s mineralogickou, šperkařskou, historickou a národopisnou expozicí. Panoramatický obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou je největším obrazem Mikoláše Alše (8,5 10 m). Rodiště obrozenců Fortunáta Durycha (1738 - 1802) a Antonína Marka (1783 - 1877) i filozofa Jana Patočky (1907 - 77). Správa CHKO Český ráj. Galerie Granát.
  • Zbirohy - zříceniny gotického hradu založeného v 80. letech 14. stol. Zpustl po r. 1442, kdy byl pobořen. Příklad šlechtického sídla z doby Václava IV.
Chuchelna

Kozákov

load