Úvodní strana

Poznávací okruh Trávníky

Poznávací okruh Trávníky v Železném Brodě vás zavede do historického prostředí roubených a zděných staveb památkové rezervace Trávníky.

Představí se vám řada památek lidové architektury, zděné klasicistní domy, pískovcové kašny... Cesta vás provede mezi starými dřevěnými domky, jimž sice již doškové střechy chybějí, ale typická malá okénka a přilehlé zahrádky většinou zůstaly původní. Železnému Brodu se také přezdívá městečko skla, díky tradici sklářské výroby. Určitě se zastavte i v některé z řady dílen, kde vám svůj um místní skláři představí.

Výchozí místo: Malé náměstí, Železný Brod
Průběh trasy: Poznávací okruh Trávníky
Turistické zajímavosti na trase: Běliště - expozice městského muzea Železný Brod, Městské muzeum Železný Brod, chrám sv. Jakuba Většího, SUPŠS Železný Brod
Možnosti občerstvení: Železný Brod
Info: Turistické informační středisko Železný Brod, tel.: 483 333 999, info@zelbrod.cz, www.zeleznybrod.cz.

Železný Brod

load