Úvodní strana

Radnice v Zákupech

Radnice v Zákupech je pseudogotická budova pocházející z roku 1866. Je zdobena cimbuřím, okny tudorovské gotiky a štíhlou věžicí na nárožním arkýři.

Na střešní části je umístěn restaurovaný zvon, který byl původně umístěn na dřevěném radničním domu. Zvon nese letopočet 1589.

Zákupy

náměstí Svobody, Zákupy, 471 23

Další historické památky
historické budovy
load