Úvodní strana

Mladoboleslavským severem

Středně náročný cyklovýlet má délku 38 km. Z Mladé Boleslavi vás zavede přes Michalovice do Mnichova Hradiště, odtud pak přes Bakov nad Jizerou a Kosmonosy zpět do Boleslavi.

Mladá Boleslav hl. nádraží (cyklotrasa 241) -  Michalovice - Debř - Malá Bělá - Velký Rečkov (vpravo po silnici III. třídy) - Klokočka - Maníkovice - Klášter Hradiště nad Jizerou (cyklotrasa 8150) - Mnichovo Hradiště - Haškov (za jezem doleva přes most přes Jizeru) - Ptýrovec - Branka (vlevo po silnici III. třídy) -   Nová Ves u Bakova - Malá Bělá (vlevo po cyklotrase 241) - Bakov n. Jizerou - Kosmonosy - Mladá Boleslav


MLADÁ BOLESLAV 

Město Mladá Boleslav je označováno jako město automobilů. Zakladateli zdejší automobilky Škoda byla slavná dvojice Václav Klement, knihkupec, schopný organizátor a manažer, a Václav Laurin, který byl talentovaným mechanikem a konstruktérem. Ti začali v Boleslavi v roce 1895 vyrábět a opravovat jízdní kola a postupně rozšířili sortiment o motocykly, až nakonec došlo i na automobily. Sto let nepřerušené výroby oslavila automobilka otevřením Škoda Auto Muzea, a to v rekonstruovaných objektech původního závodu Laurin & Klement. Toto muzeum patří v současnosti mezi nejnavštěvovanější turistické atraktivity regionu.

Historické jádro města Mladá Boleslav je tvořeno významnými památkami, z nichž nejvýraznější jsou Mladoboleslavský hrad, původně renesanční Stará radnice, bývalý renesanční sbor českých bratří, pozdně gotický městský palác Templ nebo Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ve městě stojí také řada architektonicky významných staveb z první poloviny 20. století.

Kolem všech zajímavých míst Mladé Boleslavi vás provede Metalová cesta s audiovizuálními panely, zdobenými kovanými artefakty Davida Szalaye. Velmi oblíbenou zastávkou pro rodiny s dětmi je Minizoo v centru města a zahrada DDM, která kromě přehlídky exotických rostlin a živočichů nabízí občerstvení a dětský koutek. Nejen rodiny s dětmi pak ocení moderní koupaliště s řadou herních prvků či procházku v parku Štěpánka.

Ve městě najdeme řadu kaváren a restaurací, dvě obchodní centra, obchody a široké spektrum ubytovacích zařízení a dalších služeb.

Výročí patrona českých zemí sv. Václava slaví v Mladé Boleslavi tím nejoriginálnějším způsobem – oblíbenou přehlídkou automobilových veteránů. Tzv. Svatováclavská jízda patří k tradičním a veřejností velmi oblíbeným akcím města.

Na Staroměstském náměstí je v letní sezoně v provozu fontána Jizera, která protéká náměstím a je inspirována skutečnou řekou Jizerou.

ZŘÍCENINA HRADU MICHALOVICE – MICHALOVICKÁ PUTNA

Hrad Michalovice byl vystavěn ve 13. století, ale už na začátku 15. století byl opuštěn. Jeho dominantou je válcová věž zvaná Putna, postavená z pravidelného, téměř kvádříkového zdiva, která se v 19. století výrazně naklonila. Věž je jedním z nejlepších rozhledových míst na Mladoboleslavsku a vyhlídku z ní ocenil i romantický básník a milovník zdejších hradů Karel Hynek Mácha. U vstupu na zříceninu je možné nakoupit suvenýry a pohlednice. O historii a tajemství nakloněné věže informuje zvukový panel, který je součástí naučné stezky Metalová cesta Mladou Boleslaví.

DEBŘ

Na severozápadním předměstí Mladé Boleslavi stojí nenápadný, v jádru gotický kostel sv. Barbory a osmiboká kamenná zvonice s bání pokrytou šindelem. Železobetonový most přes Jizeru z roku 1922 byl u příležitosti 75. narozenin prvního československého prezidenta nazván Masarykovým.

ZVÍŘETICE

Málokdo by dnes hledal ve zřícenině Zvířetice, ležící cca 4 km severně od Mladé Boleslavi, kdysi honosný renesanční zámek, který vznikl postupnou přestavbou starého gotického hradu. Zkázu zámku způsobil požár roku 1720, po kterém již zámek nebyl opraven. Dnešní podoba zříceniny, jejíž dominantou je napůl zachovalá válcová věž, dotváří neopakovatelné romantické panorama údolí řeky Jizery. Za návštěvu stojí i nedaleký Hrnčířský dvůr Zvířetice, kde se vyrábí Zvířetická lidová keramika, pořádají se tematické výstavy, a navíc se zde můžete občerstvit. Pod hradem je v sezoně otevřeno infocentrum.

PP REČKOV

Přírodní památka v nivě potoka Rokytka 3 km severozápadně od Bakova nad Jizerou vznikla na ochranu vzácné teplomilné rostliny popelivky sibiřské. Důvodem ochrany jsou také slatinné louky a přirozené mokřadní olšiny tvořící biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

KLOKOČKA

Klokočka je romantický lesní palouk, na kterém byla v letech 1728–1730 postavena kaple sv. Stapina (též sv. Prokopa). Tu nechala vystavět Marie Markéta z Valdštejna nad pramenem dodnes pitné a kvalitní vody. Empírová myslivna nacházející se asi 150 m od kaple sloužila původně jako lázeňská budova.

MANÍKOVICE

Vesnička s malým loveckým zámečkem postaveným stavitelem Mikulášem Raimondim pro Františka Josefa hraběte Valdštejna. V okolí vesničky je umístěno několik uměleckých děl vysochaných ze dřeva. Nalezneme zde například Sluneční kolébku, Hnízdo velkých vos, Nedosažitelnou síť, Rozcestník, Tři krále nebo díla nazvaná Na všechny nezbylo a Konfrontace.

KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

První písemné zmínky o obci jsou spjaty s existencí zdejšího významného cisterciáckého kláštera. Ten zde vznikl již kolem poloviny 12. století, zřejmě jako jeden z prvních cisterciáckých klášterů v Čechách. Zakladateli kláštera byli členové mocného rodu Markvarticů. Klášter s přilehlou obcí se už ve svém počátku jmenoval Hradiště, oficiální název Klášter Hradiště nad Jizerou patří obci až od roku 1922.

Do majetku kláštera patřilo na sto obcí a měst. V roce 1420 byl však klášter dobyt a poničen husity. Mniši se sice zachránili útěkem na nedaleký Bezděz, ale klášter již nebyl obnoven. V 16. století byl na troskách kláštera vybudován renesanční zámek, který se později stal hospodářským sídlem Valdštejnského panství. V roce 1852 ho Valdštejnové přestavěli na pivovar. Oblíbené pivo se zde vařilo až do roku 2020. Ze staveb původního kláštera se zde dochoval dnes samostatně stojící portál původního kostela s bohatě zdobeným dekorem, který vznikl kolem roku 1260.

MNICHOVO HRADIŠTĚ

První zmínka o městě pochází ze 13. století a je spojena s rodem Budovců z Budova. Na začátku 17. století nechal jeden z nejznámějších členů rodu, Václav Budovec z Budova, vybudovat na ostrohu nad městem honosný renesanční zámek, který byl později barokně přestavěn. Po jeho smrti připadlo panství Albrechtu z Valdštejna a ve vlastnictví rodu Valdštejnů zůstal zámek až do roku 1946. V současné době nabízí prohlídku interiérů, unikátního zámeckého divadla z roku 1833, kostela sv. Tří králů a bohatě zdobené kaple sv. Anny s hrobkou Albrechta z Valdštejna. V zámeckém parku se nachází sala terrena z roku 1711 a socha Václava Budovce z Budova od Josefa Bílka a Karla Lidického z roku 1937. V budově zámku je rovněž umístěno městské muzeum, kde je možné vidět expozici archeologie se souborem gotických fragmentů z cisterciáckého kláštera Hradiště, modely Drábských světniček, dřevěné úly z doby kolem roku 1850, modely lidové architektury a výtvarná díla malířů z Mnichova Hradiště a okolí. Mezi další památky města patří barokní kostel sv. Jakuba z roku 1726, novorenesanční radnice či secesní budova pošty.

PTÝROV

Obec Ptýrov je tvořena osadami Ptýrov, Ptýrovec, Maníkovice, Čihátka a Braňka. Historie Ptýrova, Ptýrovce a zejména Maníkovic je však starší a spadá do osídlení zdejšího kraje Slovany. Na Mnichovohradišťsku se vyskytovaly mnohé slovanské rody, které jménem po svém praotci daly jméno i vzniklým osadám. Maníkovice (po praotci Maňkovi), Ptýrov (po Ptýrovi). Název Ptýrovec vznikl staročeskou zdrobnělinou Ptýrova.

V letech 1831–1832 na Mnichovohradišťsku působil legendární loupežník Václav Babinský. Jeho pobyt je doložen v Bílé Hlíně i v Maníkovicích a vypráví o něm také řada pověstí.

Dnes v obci mimo jiné najdeme jezdecký areál, který nabízí kvalitní zázemí pro všechny milovníky koní i jejich dvounohé partnery, současně s ubytováním i nabídkou dalších zájmových a relaxačních aktivit a stravováním.

BAKOV NAD JIZEROU

Město Bakov nad Jizerou se nachází na hranici Českého ráje a Máchova kraje a je od 19. století známé výrobou orobincového zboží. V okolí města jsou vybudovány cyklotrasy a v letních měsících lze využívat turistické autobusy umožňující přepravu jízdních kol. Mezi nejvýznamnější památky města patří barokní sloup Nejsvětější Trojice a renesanční portál bývalého hřbitova. V prvním patře budovy bývalé dívčí školy u kostela svatého Bartoloměje se dnes nachází vlastivědné muzeum bakovského kraje. Nezapomeňte také ochutnat pivo Garp z místního pivovaru. Volnočasový areál na místě bývalého koupaliště nabízí sportovní vyžití. Jeho součástí je téměř kilometrová in-line dráha, dětská hřiště, sportoviště a přírodní vodní plocha ke koupání i občerstvení. Mezi turisticky zajímavá místa v blízkém okolí patří zřícenina hradu Zvířetice, vrch Baba či obora Klokočka s kaplí sv. Stafina. S dětmi se můžete vydat putováním Za klokočskými zvířátky, které vám nabídne několik zajímavých lesních zastavení a pohybových a naučných úkolů pro děti.

KOSMONOSY

Město Kosmonosy bývalo v 17. a 18. století nejdůležitější venkovskou rezidencí rodu Černínů. Do dějin města se zapsala i rodina Jelínků, jejíž členové působili jako vynikající řezbáři a sochaři. Jejich díla jsou vrcholem řezbářského a sochařského umění 18. století v regionu. Nejvýznamnější památkou ve městě a skutečnou barokní perlou je kosmonoská Loreta. Ve městě najdete příjemné kavárničky, restaurace a ubytovací zařízení. V létě se můžete osvěžit na místním koupališti, v jehož areálu se nachází i kemp.

Loretánská kaple v Kosmonosích byla postavena na počátku 18. století. Samotnou kapli obklopuje přízemní ambit s bránou a již s dříve zde stojící kaplí sv. Martina. V ambitu jsou umístěny plastiky ze sochařské a řezbářské dílny rodu Jelínků. Centrem poutního areálu je tzv. Svatá chýše (Santa Casa), kaple vystavěná jako kopie nazaretského domku Panny Marie. Ta je zastřešena obdélnou bohatě zdobenou stavbou. Komplex doplňuje volně stojící zvonice – campanilla. Areál je považován za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu na sever od Alp.

Mladá Boleslav

load