Strona główna

Muzeum miejskie Železný Brod

Muzeum miejskie ma dwie stałe ekspozycje. Ekspozycja szklarska ma siedzibę w budynku kasy oszczędności na rynku náměstí 3. května i jest poświęcona rozwojowi szklarstwa w rejonie miejscowości Železný Brod. Ekspozycja etnograficzna jest umieszczona w największym drewnianym budynku w miejscowości Železný Brod z 1807 roku, zwanym Běliště.

Początki muzeum sięgają aż lat sześćdziesiątych XIX wieku, kiedy zostało założone w celu gromadzenia cennych zabytków i innych przedmiotów przeważnie rzemieślniczego pochodzenia. Od 1936 roku muzeum ma siedzibę w budynku tzw. Klemencovska. Jest to oryginalny cembrowany dom mieszczański z 1792 roku, którego szczyt został architektonicznie wkomponowany do nowo wybudowanego budynku miejskiej kasy oszczędnościowej. Muzeum Živnostenské muzeum stopniowo rozszerzyło się na muzeum krajoznawcze, a w 1968 roku specjalizowało się na etnografię regionu zwanego horní Pojizeří. W 1998 roku zbiory etnograficzne przeniesiono do nowo powstałej ekspozycji na Bělišti. Na rynku wybudowano ekspozycję szklarską.

Ekspozycja szklarska znajduje się na rynku náměstí 3.května w budynku zwanym Klemencovsko. Jest poświęcona rozwojowi szklarstwa w okolicy miasta Železný Brod od lat sześćdziesiątych XIX wieku, kiedy nastąpiło największe przenikanie produkcji szklarskiej z Jablonecka na Železnobrodsko.

W galerii osobistości szkoły szklarskiej są przedstawione najbardziej typowe dzieła poszczególnych artystów, którzy jako pedagodzy zasłużyli się o wykształcenie i umiejętności rzemieślnicze młodego pokolenia. Efektowne zakończenie szklarskiej ekspozycji tworzy sala wystawowa Libenskiego i Brychovej. Tu dwoje znanych w świecie artystów - szklarzy prezentuje przekrój swojej wspólnej twórczości.

Ekspozycja etnograficzna znajduje się w największym cembrowanym budynku zwanym Běliště. Każde z dziewięciu pomieszczeń wystawowych jest poświęcone określonej dziedzinie historii miasta Železný Brod i najbliższej okolicy. Można zobaczyć starą klasę szkolną, przedmioty cechowe, warsztat szewski, piekarstwo i piernikarstwo, przerób lnu, izby domowego tkacza, części odzieży z połowy XIX wieku, formy drukarskie, meble ludowe, a w pomieszczenia poddasza wystawione rzeźbione jasełka i modele domów mieszczańskich, które stały na rynku miasta Železný Brod.

mailZelezny Brod

Náměstí 3. května 37, Železný Brod, 468 22

Telefon:+420 483 389 081
+420 483 391 149
E-mail:muzeum@zelbrod.cz
Web:www.muzeumzb.czwww.zeleznybrod.cz
Teksty w języku obcym
język angielski
język niemiecki
język francuski
Usługi
Parking
Szatnia
load