Úvodní strana

Naučná stezka Okolím Studence

Naučná stezka Okolím Studence vede nejkrásnějšími partiemi Lužických hor a měří 23 km i s odbočkou na vrchol Studence.

Délka trasy: 23 km

Počet zastavení: 20

Popis trasy: Stezka začíná u železniční stanice Mlýny v údolí horní Kamenice, stoupá úbočím Javoru do sedla Křížový buk a vede do sedla pod Studencem. Odtud je možno odbočit na vrchol, kde je od května 2009 znovu zpřístupněná rozhledna. Kolem Zlatého vrchu, kde můžeme vidět unikátní, až 30 m vysoké čedičové sloupce, klesá do soutěsky Kamenice k útvaru Pustý zámek - vodorovně uložené znělcové sloupce. Odtud se stezka údolím po silničce vrací zpět k nádraží Mlýny nebo po proudu Kamenice k železniční zastávce Mlýny.

Doporučujeme všem milovníkům přírody absolvovat uvedenou túru. Bukové lesy se střídají s jedinečnými geologickými útvary kamenných varhan, ze suťoviska pod vrcholem Studence se vám otevře nádherný výhled na oblast Českokamenicka a České středohoří. Zároveň poznáte údolí horní Kamenice s ojedinělými pískovcovými skalami a zachovanou lidovou architekturou - místa překvapivě podobná partiím kolem Doubice, Jetřichovic nebo Kyjova ve vlastním Českém Švýcarsku.

Fyzická náročnost: trasa je fyzicky poměrné náročná.

Dostupnost: Naučná stezka je přístupná od železniční zastávky v Mlýnech a od železniční zastávky v Horní Kamenici.

Prysk

Prysk

load