Václav Čtvrtek a Radek Pilař

Václav Čtvrtek -  vlastním jménem Václav Cafourek, (4. dubna 1911 Praha – 6. listopadu 1976 Praha)

Spisovatel pro děti a mládež, autor povídek, románů, her a populárních pohádkových příběhů. Je považován za pokračovatele klasiků českých pohádek. Některá svá díla napsal pod pseudonymy, například Huge Prattler, Poledne, Neděle nebo Málek. Za 1. světové války se rodina odstěhovala z Prahy do Jičína k dědečkovi Václavu Fejfarovi. Ten měl na Čtvrtkovo dílo velký vliv. Byl významnou jičínskou osobností – jako tesař se podílel na stavbě řady domů, po léta stál v čele spolku zdejších řemeslníků, zasedal v městské radě, v letech 1878-1883 zastával funkci starosty. Byl také výborným vypravěčem dobrodružných příběhů a sám působil poněkud tajemně. V Jičíně dobře znali i jeho zálibu ve zpěvu. Také maminka ráda zpívala. V oblibě měla i procházky a Václav Čtvrtek po letech tvrdil, že s ní prochodil všechny okolní vesničky a krajinu si zamiloval.

V Jičíně začal chodit do školy (do cvičné při učitelském ústavu) a naučil se číst. Chvíle věnované četbě probouzely jeho fantazii i po návratu do Prahy.
V pozdějších letech v Praze vystudoval gymnázium, absolvoval kurz na obchodní akademii a na přání otce začal studovat práva, která však nedokončil, odešel po třech semestrech. Pak nastoupil jako úředník na okresním finančním ředitelství v Chebu a za 2. světové války pracoval jako finanční úředník v Praze. Po osvobození začal spolupracovat s dětskými časopisy Brouček, Sedmihlásek, Vlaštovička, později Mateřídouška, Ohníček, Pionýr, Pionýrské noviny a s Čs. rozhlasem, kde se stal vedoucím vysílání pro děti a mládež. V roce 1956 přijal za své občanské jméno Václav Čtvrtek. Od roku 1960 se plně věnoval literární činnosti, kdy psal hlavně pohádkové příběhy a knihy.

První pohádková kniha Václava Čtvrtka vyšla v roce 1947. Byly to Veselé pohádky o pejskovi a kočičce, o bílé husičce, o loupežnících a jiných lidech a zvířátkách. První cyklus televizních večerníčků vznikl v roce 1967. Byl to seriál o loupežníku Rumcajsovi. Ten se spolu s příběhy o formanu Šejtročkovi a o Kubovi a Stázině řadí k tzv. jičínským pohádkám. Děj se odehrává na místech, která lze v Jičíně a okolí opravdu najít, svůj původ tu mají i příjmení některých postav. Jen Řáholec nenajdeme přímo, i když název z Jičínska pochází – jde o nářeční podobu slovesa řeholit se (tj. řehtat se, bavit se, hlučně se smát). V roce 1975 se stal čestným občanem města Jičína.

Největší ohlasy získaly jeho pohádkové knihy a příběhy, které byly adaptovány pro televizi. Ve spolupráci s Československou televizí vznikly animované seriály, např. Pohádky z mechu a kapradí, O loupežníku Rumcajsovi, O makové panence a motýlu Emanuelovi, Říkání o víle Amálce a další. Část své spisovatelské tvorby věnoval psaní jak klukovských příběhů, tak i dívčích románků i větších povídek umístěných do současnosti s pohádkovými motivy. Některé z jeho prací jsou zařazovány do literatury science fiction.

Mnohá díla Václava Čtvrtka se dočkala řady domácích i zahraničních ocenění. Např. za knihu Rumcajs byl zapsán na čestnou listinu IBBY, spolu s Radkem Pilařem obdržel mezinárodní cenu Řád dětského úsměvu.

Radek Pilař -  (23. dubna 1931–7. února 1993) byl významný představitel českého výtvarného umění. 

Věnoval se knižním ilustracím, grafice, malbě, filmové tvorbě a režii. Je mj. tvůrcem znělky televizního Večerníčka a postaviček Rumcajse, Manky a Cipíska. Jeho dílo je v současnosti možné zhlédnout v interaktivní galerii Rumcajsův svět Radka Pilaře v Jičíně, která je věnovaná výhradně příběhům o loupežníku Rumcajsovi. Cílena je pro rodiny s dětmi, které si tu mohou hrát, poznávat a rozvíjet svoji fantazii na pozadí známých postav a postaviček. Ty mohou i za pomoci důmyslných mechanizmů rozpohybovat.